Povídky Šimka a Grossmanna

Proč chci vést zanedbanou mládež

23.07.2010 10:45
Častokráte se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na...

Šumákovo hospodářství

21.07.2010 11:19
My městské děti málo se dostáváme do styku s přírodou, její tajemství nám zůstávají utajena a jen těžko chápeme pochody, kterými zrnko z klasu dostává vekovitou podobu vonného chleba, z něhož my žáci potají ukusujeme při vyučování pod lavicí. Z tohoto důvodu byl zatříděn do učebních osnov...

Vedla nás Šmauzová

20.07.2010 10:46
21. srpen 1968 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Zato naše rodina zapsala do své kroniky jednadvacítku zlatým písmem, hned vedle 9. května 1945. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem páté hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice...

Vesnice živitelka

19.07.2010 09:24
Vesnice — základ žití. Plodiny dodává a občas i maso. Také čerstvým vzduchem oplývá, a toho je ufuněným měšťákům zapotřebí. Je proto správné, že náš delegát na schůzi spolku Blaho kraje bil se o díl, který nám právem náleží z okresního koláče. A vyslali jsme správného chlapa. Mládka Kadla, který...

Volba Miss

18.07.2010 00:08
Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal a ve svých čtyřiceti letech...

Výchovný koncert

17.07.2010 08:59
Přední pedagogové jsou zajedno v tom, že při výuce je nejlépe spojit teorii s praxí, neboli oživit suchopárný výklad názornou akcí. Součástí hudební výchovy ve školách jsou proto tradiční návštěvy koncertů, hudebních muzeí a rodných domků velkých mistrů. Nutno však přiznat, že tyto akce...

Výlet s Lomcovákem

16.07.2010 22:58
Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu, neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemyjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí...

Výlet se snoubenkou

15.07.2010 12:48
Všichni ti hoši, co ztratili srdéčko, se mnou budou souhlasit, že dívky mají různé zájmy. Ale my mládenci vroucně zamilovaní se jim snažíme vše vyplnit, aby láska stála na pevných základech. Jestliže horuje dívka pro vaření, přijdeme na schůzku s kyticí česneku, je-li spíše pro rodinu, ...

Zálesákovo dítě – Kid Psanec

14.07.2010 07:59
Můj otec čalouník byl šerifem osady Svědkové Manitoua. Matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce následovat v chatrném oděvu z pytloviny, s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. V této chatrči jsem se jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu...

Ze zápisníku sportovce

13.07.2010 07:59
U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou, neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vesuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po desáté sklence rumu. Matka se...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7

TOPlist