Povídky Šimka a Grossmanna

Jak jsem zápasil s playboyem

19.09.2010 09:50
  Namluvil jsem si děvče. Je to celkem normální, má-li člověk trochu filipa a vypadá k světu. Chodit s děvčaty stát nezakazuje, naopak touhy mladých podpoří. Stačí nahlédnout do inzerce, spočítat lavičky v parcích, připomenout filmy s milkováním či písničku Mauglí moje krásná.   Ani...

Jak jsme chovali užitečné zvíře

12.09.2010 23:14
  V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepych není vše a televizní program stěží nahradí třpytivý pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské...

Jak jsme potírali nemravnost

05.09.2010 20:34
Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo ke 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 % nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými...

Jak jsme přechovávali bělogvardějce

27.08.2010 10:52
Jednou když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. "Je tu smutno," pravil otec, "já si domov představuji veselejší." "Tak si kup švihadlo, ty kašpare," pronesl zvolna bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. "Nemluvíš se svým...

Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníkům

26.08.2010 10:44
Náhodnému návštěvníku Prahy by se mohlo zdát, že zde žije samá chudina. Že na náměstích převažují slepené domky bez říms, s jejichž omítkou si roztodivně zahrál čas a nejeden vrabec šprýmovně potřísnil zdi. Ale to je jen první dojem. Stačí zabrousit na okraj města a člověk zírá. Domky jako ze...

Jak jsme prosazovali kulturu

29.08.2010 22:24
Dne 20. dubna jsme se na národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně, a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v...

Jak jsme se vypořádali s big beatem

25.08.2010 08:20
Náš kraj je tichý, katastrofami neoplývající. Básníci sem jezdí tvořit, ba i malíř zajede idylu načrtnout. Také léčebnu nervově chorých opodál zřídili. To sice klid kraje poněkud narušilo, ale takovou katastrofu, jaká se udála první červnovou neděli, nepamatují ani očití svědkové bitvy u...

Jak jsme trávili léta padesátá

24.08.2010 08:19
V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí: pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta padesátá. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin, týkající se naší rodiny, dosud zpracována nebyla. Stručně zde shrnu své ...

Jak jsme vdávali sestru

23.08.2010 10:46
V naší rodině, velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Ágnes totiž přišla do jiného stavu tak nečekaně jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla...

Jak jsme vítali Australana

22.08.2010 10:42
Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav, zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak kupříkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu „Hosnědl, Klatovy 246“ objeví „Uma Šejk, Persie,“ vyryto...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TOPlist